Over onze school

Wij zijn een school voor reformatisch basisonderwijs. Dat houdt in dat Gods Woord de basis is voor ons handelen, heel de dag door. Het vormt de leidraad voor ons onderwijs.

De Ds. Koelmanschool is een school voor reformatorisch basisonderwijs. Gods Woord en de daarop gegronde gereformeerde belijdenisgeschriften zijn de basis voor ons handelen, heel de dag door. Het vormt de leidraad voor ons onderwijs. Onze (kwalitatief goede) leerkrachten hebben daarin een centrale rol.

Op onze (streek)school staan rust, regelmaat en reinheid vanaf de instroomgroep t/m groep 8 hoog in het vaandel. We zijn er van overtuigd dat, juist in deze tijd met veel prikkels, rust en regelmaat van groot belang zijn voor onze kinderen. Dit wordt zichtbaar op het moment dat de kinderen binnen komen, als de leerkrachten aan het lesgeven zijn en als u door de gangen van onze school loopt.


De rol van de leerkracht
De leerkrachten wijzen de kinderen  op wie ze zelf zijn, maar ook op wie God in Christus voor zondaren is! Om deze boodschap mee te geven, is onze school in 1974 opgericht. Wat een voorrecht dat deze boodschap nog iedere dag op dezelfde manier mag klinken in de klassen!
 

'We vinden het fijn dat de leerkrachten niet alleen hun best doen om de kinderen goed onderwijs te geven, maar ook om Het Woord dicht bij het kinderhart te brengen.

- Ouders Klijn -

De centrale rol van de leerkracht gaat echter verder. We kiezen bewust voor een manier van onderwijs geven waarbij de leerkracht het kind bij de hand neemt en kennis overdraagt (gegrond op Deuteronomium 6). We doen dit op een geheel eigentijdse wijze met behulp van een concept waarbij de leerkracht veel voordoet en hulpmiddelen inzet die de betrokkenheid van de leerlingen vanaf het begin tot en met het einde groot houden. De inspectie van het onderwijs beoordeelde dit onderdeel op onze school met 'goed' en verwoordde daarbij: 'De leraren op de Ds. Koelmanschool verstaan hun vak. Zij leggen helder uit en de leerlingen zijn betrokken en zeer taakgericht aan het werk.' Sinds een aantal jaren zetten we ons daarnaast nog extra in voor sterk leesonderwijs. Meer informatie daarover vindt u hier. 

Ook in het onderwijs aan onze jongere kinderen (groep 0-2) is deze centrale rol steeds terug te zien. Door het uitwerken van boeiende thema's en het opzetten van rijk spel worden kinderen uitgedaagd om te leren. Hierbij besteedt de leerkracht veel tijd aan het stimuleren en begeleiden van de ontwikkeling van de kinderen, waarbij we hen nauwkeurig volgen. 

 

''Elke dag geniet ik van het enthousiasme van het jonge kind om te leren. Ik vind het mooi om te zien dat ze de wereld leren begrijpen door hun spel. Spelen is leren! Ik volg de kinderen in hun ontwikkeling en daag hen uit om te ontwikkelen. Prachtig om de kinderen op deze manier in een veilig omgeving te zien groeien.''

- Juf Doornhein (groep 2) -

Zorg
Door heel de school heen, is veel oog voor het pedagogisch warme klimaat waarin kinderen zich veilig voelen. Dit geeft de kinderen, in combinatie met rust, reinheid en regelmaat, veel houvast. Voor kinderen die extra zorg nodig hebben is er zowel binnen als buiten de groep professionele aandacht. Dit geldt voor kinderen met leer- of gedragsproblemen en voor kinderen met een handicap. Daarnaast is er voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben een gedegen plusklas binnen onze school.

Meer informatie of aanmelden? Klik dan hier.