Leren lezen op de Ds. Koelmanschool?

Op onze school staat het 'leren lezen' en het tekstbegrip hoog in het vaandel. We onderscheiden ons daarin van andere scholen.


Op de Ds. Koelmanschool hebben wij een aantal belangrijke speerpunten. Eén van de speerpunten waar we in de afgelopen jaren veel op ingestoken hebben, is het leren lezen! Maar, zult u vragen, dit is toch niet nieuw? Nee, want alle scholen leren de kinderen lezen. Maar wij zien lezen als een basisvaardigheid voor het leven, juist in een tijd waarin de ontlezing toeneemt en het beeldscherm de overhand heeft.

We steken in op het begrijpen van wat er staat. Dat begint met technisch lezen. Onze leerlingen worden - naast het goede leesonderwijs wat ze krijgen - gestimuleerd om zowel op school als thuis veel 'leeskilometers' te maken. Technisch lezen is noodzakelijk om vervolgens ook begrijpend te kunnen lezen. Daarom maken we, samen met de leerlingen, veel aantekeningen tijdens het lezen van teksten. We onderstrepen hoofdzaken, omcirkelen moeilijke woorden, geven verbanden aan en ontdekken door herhaald lezen steeds meer inhoud in de tekst.

Bewust gebruiken we meer boeken en papier dan beeldscherm. We zien dat de leerlingen zich daardoor beter concentreren en ook moeilijke teksten steeds beter begrijpen. Dat merken we op tijdens de les en het blijkt uit de resultaten van onze school. We gunnen de kinderen dit begrip van harte en zetten ons daar voortdurend voor in.
Ook voor vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur & techniek is begrijpend lezen cruciaal. En hiermee hebben we het belangrijkste nog niet genoemd: door onze aandacht voor technisch en begrijpend lezen zijn de kinderen ook in staat om de Bijbel goed te lezen. Dat is Gods Woord en door dat begrijpend te lezen en 'begrijpend' te luisteren naar wat gelezen wordt, komt er ook een besef van wat God tot ons zegt en onze leerlingen te zeggen heeft, biddend of Hij Zelf het diepste besef wil geven van wat er staat. We hopen dat ons leesonderwijs zo ook tot zegen gesteld wordt!