Jubileum

Onze school bestaat 50 jaar! Het bijzonder onderwijs is ons gegeven en dit jaar herdenken we dat we het al 50 jaar uit Gods hand mogen ontvangen!

Om stil te staan bij dit jubileum, zijn er een aantal activiteiten gepland. Hieronder vindt u praktische informatie over de verschillende activiteiten

Herdenkingsdienst

Afgelopen donderdag (30 mei) hebben we de jubileumweek geopend met een herdenkingsdienst. Waardevol om de herdenking van het jubileum te beginnen in Gods huis. Het is een voorrecht dat de Heere ons de school heeft gegeven en al 50 jaar heeft gelaten. Laat ons gezamenlijk gebed zijn of Hij in het toekomende ook met ons mee wil optrekken. Aan Zijn zegen is alles gelegen!

Jubileumweek

Van 31 mei t/m 8 juni hebben we op school onze jubileumweek. In deze week zijn er voor de huidige leerlingen van de school allerlei activiteiten. Ook werken we met elkaar toe naar de marktdag en de reünie.

ALV met openbaar gedeelte

Onze jubileumledenvergadering zal op D.V. 5 juni gehouden worden. Het huishoudelijk gedeelte (voor de leden) houden we dit jaar kort, want we hebben Dhr. R. Bisschop (oud-tweede kamerlid van de SGP) bereid gevonden op deze avond met ons na te denken over het verleden, het heden en de toekomst van het bijzonder onderwijs! Een onderwerp wat ons allen aangaat.

Om 19:30 start het huishoudelijk gedeelte van de ledenvergadering en om 20:15 het openbare gedeelte (inloop 20:00). Bij het openbare gedeelte is iedereen van harte welkom om aan te sluiten. We hopen op uw komst!

Marktdag en reünie

Op D.V. zaterdag 8 juni sluiten we onze jubileumweek af met een marktdag en een reünie. Alle (oud-)leerlingen, ouders, (oud-)collega's, leden, (oud-)bestuursleden en andere betrokkenen zijn van harte welkom van 10:00 - 14:00.

Op de marktdag zijn er zo'n 60 kraampjes en zijn er allerlei activiteiten voor de kinderen! Daarnaast is er in de school gelegenheid elkaar als oud-leerlingen, oud-collega's, oud-leden en bestuursleden te ontmoeten! Ben je oud-leerling en vind je het leuk je oud-klasgenoten te ontmoeten? Spreek dan met elkaar een tijd van ontmoeting af. Wij zorgen voor ingerichte lokalen om elkaar te ontmoeten! Verspreidt deze uitnodiging gerust verder onder oud-leerlingen van onze school!
Voor alle praktische informatie over de marktdag verwijzen we u naar dit boekje. Hierin vindt u ook informatie over de parkeergelegenheden in de buurt van de school!

Vragen

Als er vragen zijn over het jubileum, kunt u contact opnemen met de directeur van de school, meester De Bruijn (m.debruijn@koelmangorinchem.nl of de managementassistent, juf De Jongh (a.dejongh@koelmangorinchem.nl). Telefonisch zijn we bereikbaar op 0183-621645.