Bestuur

De Ds. Koelmanschool te Gorinchem gaat uit van de 'Vereniging tot het verstrekken van christelijk basisonderwijs op reformatorische grondslag'. De vereniging is opgericht in 1975.

Het bestuur van de vereniging bestaat in totaal uit acht personen. De scheiding tussen bestuur en toezicht is functioneel vormgegeven via het one-tier model, waarbij er één bestuur is waarin ook de toezichthouders zitting hebben. Er zijn op dit moment drie bestuurders en vijf toezichthouders. Alle bestuursleden hebben of hadden kinderen op de Ds. Koelmanschool. Zowel onder de bestuurders als onder de toezichthouders is een portefeuilleverdeling toegepast.

De bestuurders besturen de school en houden toezicht op het bestuurlijk handelen van de directeur. De directeur heeft de dagelijkse leiding op school en is door het bestuur gemandateerd voor het uitvoeren van deze functie.
De toezichthouders houden toezicht op de bestuurders en dienen als klankbord. Daarnaast hebben de toezichthouders ook een aantal wettelijke taken.

Met uitzondering van de zomermaanden vergadert het bestuur elke maand. In mei wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering voor alle leden van de schoolvereniging gehouden.

Onderstaande personen hebben zitting in het bestuur:

Bestuurders:
Dhr. G.G. Mooij
Dhr. M.A. Kraaijeveld, secretaris (email: secretariaat@koelmangorinchem.nl)
Dhr. M. Versluis
Dhr. G. Versteeg, penningmeester

Toezichthouders:
Dhr. A.J. de Jong, voorzitter
Dhr. M.J. den Besten
Dhr. G.J. Knook
Dhr. M. van der Schans
Dhr. H. Vogel